Category Archives: Career Path

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 3 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา