ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 3 จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ดำเนินการ 

**ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิการคัดเลือก**

***วิธีการสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ***

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองที่….. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 – วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

***ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่****

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
กำหนดการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตารางการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
สรุปเอกสารหลักฐานในการรับสมัคร และใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน —>> คลิกที่นี่

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา เพียงติดตามเรา โดยเข้ากลุ่มการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2564 หน่วยสอบ : กศจ.นครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม —>> คลิกที่นี่