ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 22 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 3,465 ราย ไม่มีสิทธิสอบ จำนวน 18 ราย โดยกำหนดวัน เวลาในการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 และภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียน………… และโรงเรียน………… จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิในการสอบ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 —>> คลิกที่นี่
สรุปผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ —>> คลิกที่นี่
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ —>> คลิกที่นี่
สรุปแผนการจัดห้องสอบ —>> คลิกที่นี่
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ (สนามสอบโรงเรียน…………)

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาสังคมศึกษา —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาประถมศึกษา/การประถมศึกษา —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาพลศึกษา —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาพม่า —>> คลิกที่นี่
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ (สนามสอบโรงเรียน…….. จังหวัดนครปฐม)

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาภาษาไทย —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาภาษาจีน —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเคมี —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาดนตรีสากล —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชานาฏศิลป์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาบรรณารักษ์ —>> คลิกที่นี่
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาการเงิน/การบัญชี —>> คลิกที่นี่