กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  นางสาวสุกัญญา 

พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  โรงเรียน ภ.ป.ร. รา

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรีย

การประชุมเพื่อการวางแผนหามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  ท่านผู้อำนว