รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก รอบที่ 1

  วันอาทิตย์ที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร