การแข่งขัน E-Sports PUBG Mobile Campus Championship Thailand 2021

         นายปวริศร พุทธจักรศรี   นายกษิดิศ ฉิมพัด   นายธนภัทร วิจิตรโสภณ และนายณัฐนนท์ ปัญญารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บ้าน 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports PUBG Mobile Campus Championship Thailand 2021 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ณ บริษัท กันตนา
แอนนิเมชั่น สตูดิโอ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการแข่งขัน PUBG Mobile ของเหล่านักเรียนนักศึกษาระดับ South East Asia
ต่อไป