โครงการสืบสานรักษาต่อยอดงานพระราชดำริ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานรักษาต่อยอดงานพระราชดำริ เวลา 10.00 – 12.00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม “ศาสตร์พระราชา ก่อเกิดปัญญา  พัฒนาเด็กไทย” โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณครูนรสิงห์  คำสุวรรณ ครูเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับชีวิตประจำวัน”  ณ  หอประชุมโรงเรียน และเวลา 13.20 – 15.00 น. เป็นกิจกรรมตลาดนัดห้องเรียนพอเพียง ณ ชั้นล่าง อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !