“สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักสมเด็จพระเทพฯ”

       วันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักสมเด็จพระเทพฯ” โดยสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วง และสัญลักษณ์สีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รัก และเทิดทูนของพวกเราทุกคน