พิธีถวายต้นเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายต้นเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเดชานุสรณ์  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !