ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพละศึกษา(สอนว่ายน้ำ) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศฯ คลิก !