คณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

               วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่องการจัดงานพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม” และในการนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารทำเนียบ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก