การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564

               วันจันทร์ที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ครั้งที่ 1/2564  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธาน ณ  หอประชุม 100  ปี  โรงเรียนราชินีบูรณะ