Get Adobe Flash player
วันสอบ O-Net ของ ป.6 และ ม.3 (31 ม.ค. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
วันสอบ O-Net ของ ม.6 (7-8 ก.พ. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
Home ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารปัจจุบัน รับสมัครประกวดจัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ

รับสมัครประกวดจัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

รับสมัคร
เรื่อง ประกวดจัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ หน้าห้องพัสดุชั้นล่างอาคาร 7 ชั้น

รับสมัครได้ที่
บ้าน 1 ครูอารีย์ บ้าน 3 ครูอรพิมพ์
บ้าน 2 ครูนวลผจง บ้าน 4 ครูณิศรา

หรือสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อาคาร 7 ชั้น
ชั้น 7
เงื่อนไข: ทีมละ 10 คน
1. ประถม 3 คน 2. ม.ต้น 4 คน 3. ม.ปลาย 3 คน
ส่งรายชื่อทีม ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 นัดหมายจับฉลากหัวข้อ
เวลา 10.00 น. ชั้น 7