Get Adobe Flash player

เหลือเวลาสอบ O-Net

ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.๕ และ ม.๑


alt
ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด 
คลิกที่นี่
แจ้งความจำนง คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน คลิกที่นี่
Home สถานที่ตั้งโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
หมายเลขโทรศัพท์ 034-311278 หมายเลขโทรสาร 034-311684

alt
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่