Get Adobe Flash player

กรอกประวัตินักเรียนใหม่


แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกประวัตินักเรียน
ให้รีบกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
หากไม่ได้ดำเนินการ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการ
มอบตัว

กรอกประวัตินักเรียนใหม่ คลิกที่นี่

Home สถานที่ตั้งโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
หมายเลขโทรศัพท์ 034-311278 หมายเลขโทรสาร 034-311684

alt
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่