Get Adobe Flash player
Home หน่วยงานภายใน สารสนเทศ โรงเรียน ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3

ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3

สารสนเทศ - สารสนเทศ โรงเรียน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๕

alt