Get Adobe Flash player

กรอกประวัตินักเรียนใหม่


แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกประวัตินักเรียน
ให้รีบกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
หากไม่ได้ดำเนินการ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการ
มอบตัว

กรอกประวัตินักเรียนใหม่ คลิกที่นี่

Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารปัจจุบัน แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio)
คลิกที่นี่