Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
         

alt


         ในวันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้คณะลูกเสือหลวงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้ารับเสด็จ และเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความมีระเบียบวินัย และรวมพลังแห่งความสามัคคี ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ นอกจากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้นในโรงเรียน และนำคณะลูกเสือหลวงเข้าร่วมพิธีที่พระราชวังสนามจันทร์ ด้วย
 

ร่วมทำบุญขนมผลไม้ประกอบ กัณฑ์เทศน์มหาชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

กำหนดการเทศน์มหาชาติ

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน


ประกาศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด คลิกที่นี่

 

เข้าค่าย Intensive English Program ปีการศึกษา 2557

สารสนเทศ - สาระ ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสาคร

alt

 

โปรแกรม Rosetta Stone

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

โปรแกรมเรียน Rosetta Stone
 

เรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้เข้าศึกษาโปรแกรม Rosetta Stone ตามวันและเวลาที่กำหนดค่ะ
 

1.ตารางเรียน files/Natthanan/ ภาษาอังกฤษ Rosetta Stone.pdf

 

2.รายชื่อครูที่สมัครเรียน files/Natthanan/ Rosetta Stone (2)(1).pdf


3.รายชื่อนักเรียน และผู้ปกครอง ที่สมัครเรียน
files/Natthanan/- ผู้ปกครอง Rosetta Stone1.pdf

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.