Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ตารางเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2/2556

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

     ตามที่โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมทางด้านวิชาการเร่งรัด การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจึงกำหนดให้มีการสอบแก้ตัวของนักเรียน ทุกระดับตามรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557
     - ตารางเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คลิกที่นี่
     - แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบแก้ตัว คลิกที่นี่
 

ประมาณค่าใช้จ่ายแรกเข้าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ประมาณค่าใช้จ่ายแรกเข้าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียนผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. ค่าใช้จ่าย สิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าในการอยู่ประจำ ของนักเรียน (ชุดพิธีการ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดกีฬา ชุดนอน รองเท้า ฯลฯ ) รวมประมาณ  30,000 บาท ชำระในวันรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม 2557

2.ประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนใหม่ ภาคเรียนแรก โอนผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดแจ้งในวันที่ 9 มีนาคม 2557)

 

ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ alt

 

เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหา บริษัท/ห้าง/ร้าน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหา บริษัท/ห้าง/ร้าน แรงงานประกอบการและบริการอาหารให้กับนักเรียน
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

รับสมัครนักเรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (I.E.P.) ระดับป.5 และ ม.1 ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารการศึกษา

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับสมัครนักเรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
Intensive English Programme (I.E.P.)
ระดับป.5 และ ม.1 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด 1 2 ใบสมัคร คลิกที่นี่
หรือติดต่อ ครูทิพย์เนตร ทองรัตน์ 081-5969739

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.