Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

กำหนดการกลับบ้านและปิดการเรียน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศกำหนดการกลับบ้านและปิดการเรียน

เนื่องจากโรคตาแดง
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ IEP Singapore Camp 2014

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน


เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ
IEP Singapore Camp 
(ชั้น ป.6/1  และ  ชั้น  ม.2/5) 

 

เนื่องจากนักเรียนขาดเรียนมากในช่วงสัปดาห์นี้  จึงขอเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน IEP ชั้น ป.6/1 และ ชั้น ม.2/5 ที่จะเดินทางไปเรียนและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  จากวันที่  5 กันยายน 2557  เป็นวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น.และเรียนเชิญผู้ปกครองที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ครูจะทำเอกสารรายละเอียดต่างๆ แจ้งผู้ปกครองรับทราบภายหลัง เพื่อความสะดวกในการรับรองผู้ปกครองที่จะมาร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้ง ครูโชติกา  สุขเขตร  โทร 082-4005239 ภายในวันที่ 16 กันยายน  2557 ค่ะ
 

ขอเลื่อนการกลับบ้านตามกำหนดรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน


alt
ขอเลื่อนการกลับบ้านตามกำหนดรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

เข็มตราสัญลักษณ์ 50 ปี พระราชทานกำเนิด ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
------------------------------
--------------------
  ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
ธยมศึกษา เขต 9
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้
างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด
ใบสมัคร

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.