Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

5 ธันวาคม 2556

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

            เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่  5  ธันวาคม  2556  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จออกมหาสมาคม ณ ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายบัญชร  จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน เข้าเฝ้ารับเสด็จ นักเรียนทำความเคารพและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพียงตั้งแต่รถพระที่นั่งเคลื่อนออกจากศาลาราชประชาสมาคม จนกระทั้งสิ้นสุดพร้อมการทำความเคารพ ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการต้อนรับ – รับรอง คณะจาก SDAR

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

กำหนดการต้อนรับ – รับรอง คณะจาก SDAR
Scholah Dato Abdul Razak
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการบรรชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

กำหนดการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ วัดสรรเพชญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

 

การแข่งขันรักบี้กระชับมิตรกับทีมจากมาเลเซียและสิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
             ขอเชิญคณะครู นักเรียน นักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียนร่วมต้อนรับและชมการแข่งขันรักบี้กระชับมิตรกับทีมจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ณ สนามโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด
 

แข่งขันประกวดแผ่นพลิก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทำแผ่นพลิก หัวข้อ “เรียนรู้งานตามพระราชดำริ”
ส่งวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่ เวลา 08.30-10.30น.
ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้น 7 อาคาร 100 ปี
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
*************************************

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.