Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

แข่งขันประกวดแผ่นพลิก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทำแผ่นพลิก หัวข้อ “เรียนรู้งานตามพระราชดำริ”
ส่งวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่ เวลา 08.30-10.30น.
ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้น 7 อาคาร 100 ปี
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
*************************************

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt


                    เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 (สพม. เขต 9 นครปฐม หน่วย 2) “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพม.9 เป็นประธานในพิธีเปิดงานและชมการแสดงของนักเรียน รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
 
ผลการแข่งขันโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งภัยร้ายอินเทอร์เน็ต

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น.

จัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค กฎหมาย เพื่อดำเนินการ  ในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ  และคำปรึกษาเพื่อป้องกันและป้องปรามภัยอินเทอร์เน็ตซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

Full Time English Teachers Wanted
KING’S COLLEGE
 Petkasame Road, Sampran, Nakonpathom, Thailand. 73110
Tel.66-34-311278  Fax  66-34-311684


About the school
King’s College Application Form

 

 

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองทำกิจกรรมจิตอาสา

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองทำกิจกรรมจิตอาสา
ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุด
รายละเอียด คลิกที่นี่

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.