Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

กำหนดการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป
กำหนดการบรรพชาสามเณร
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ วัดสรรเพชร อำเถอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันระดับโรงเรียน

คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน ระดับเขตนครปฐม 2

 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ปีงบประมาณ 2558

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ปีงบประมาณ 2558

 

ถวายพระพร องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน " วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม "

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

 

       วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย   เพื่อถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน " วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม " โดยบันทึกเทป ที่สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑

 

ผู้อำนวยการรับป้ายโครงการ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบป้าย โครงการ " หมู่บ้านรักษา ศีล ๕ " โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน พิธีมอบป้าย " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " จังหวัดนครปฐม

      ตามมติมหาเถรสมาคมและโครงสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.