Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

งานวันพ่อแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีท่านไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีพระพรชัยมงคล มอบโล่เกียรติยศ พ่อครูดีเด่น พ่อดีเด่น มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศ ในการประกวดผลงานวันพ่อ พิธีสดุดีพระคุณพ่อ การบริจาคโลหิตแก่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ถวายเป็นพระราชกุศลและออกแบบไปรษณียบัตรเพื่อส่งมอบให้กับคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

"พัฒนาโรงเรียน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

               วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดงานพัฒนาโรงเรียน (Big Cleaning day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นสุภาพบุรุษ รักความสะอาด มีจิตสาธารณะ รู้สึกหวงแหนสถาบัน ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

" งานบรรพชาสามเณร " ถวายเป็นพระราชกุศล ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

        โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  ๘๗  พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และสามเณรเดินทางไปศึกษาธรรมะพร้อมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าหนองโกเจริญธรรม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถวายพระพร “ในหลวง”

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

         เมื่อวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นำแจกันดอกไม้ พวงมาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพร ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นกำลังพระราชหฤทัย ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

Summer Course 2015 & Longterm Study

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.