Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ประกาศแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
ประกาศแจ้ง
เรียน ผู้ปกครองทุกท่านทราบ
ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ตัดชุดพิธีการ และชุดนักเรียนใหม่
ให้มาติดต่อร้านค้าได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง
"การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
คลิกที่นี่
รายละเอียดการสมัครและเข้าสอบ


 

 

โครงการโรงเรียนปันน้ำใจ ขอเชิญร่วมบริจาค

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

 

การเลือกหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

          เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ชั้นล่างอาคาร 7 ชั้น 
ผลการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
อันดับ 1
    ได้แก่   นายฤทธิเกียรติ  จินตวร             (บ้าน 1)         คะแนนรวม  646 
อันดับ 2    ได้แก่   นายศุภณัฐ        เฉลยอาจ         (บ้าน 2)         คะแนนรวม  613
อันดับ 3    ได้แก่   นายอธิศ           ศรีชัย               (บ้าน 3)         คะแนนรวม  546
อันดับ 4    ได้แก่   นายนันทนัช      เชี้ยวบางยาง    (บ้าน 4)         คะแนนรวม  526
 

"วันเกียรติยศ" ประจำปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

                      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรของโรงเรียน  นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ผู้ปกครอง  และนักเรียนเก่าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียน โดยได้รับเกียรติ พลตำรวจตรีชาญเทพ เสสะเวช รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.