วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำโดย นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรม
วิชาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากรภายนอก
ณ หอประชุม 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู
“คุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ประจำปี 2562 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และรับรางวัลครูดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม


วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยแต่งชุดไทยไปร่วมสัมผัสบรรยากาศ
แบบย้อนยุค ชมความวิจิตรงดงามของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือสุพรรณหงส์
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร 
ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่


วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูถัมภ์ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในเวลา 8.30 นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ 
และในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 
และในเวลา 9.00-16.00 น. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเกมส์เบ็ดเตล็ด กิจกรรมช้อนไข่
และรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

 

 

วันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า   
           สิริวัณณวรีนารีรัตน์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร