OK

01 3

 

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

แจ้งความจำนง

 

01 1

01 2

 

 

วันอังคารที่ 25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะครูให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปี
ชาตกาล 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยให้นักเรียนชมวีดีทัศน์
เกี่ยวกับประวัติพระอาจารย์มั่น ภิริทัตโต และหลักคำสอน สวดมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา
เป็นเวลา ๑๕ นาที ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะครู และนักเรียนชุมนุมจิตอาสา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเย็บถุงผ้า ตามจุดเน้นหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้มอบให้ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
สำหรับใช้บรรจุยารักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ
โดย  แพทย์หญิงอินทร์สุดา แก้วกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

                วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์  พ. ศ.  2563  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2562
โดย นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน และ ณ ลานอโศก