Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถวายพระพร “ในหลวง”

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
 

alt
 

         วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นำแจกันดอกไม้ พวงมาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพร ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นกำลังพระราชหฤทัยให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

Summer Course 2015 & Longterm Study

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง "ประเภทสวยงาม" จัดโดย เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน


                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๐ น. - ๒๐.๓๐ น. งานชุมชนสัมพันธ์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระอาจารย์สุเทพ คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม พร้อมด้วย ด.ช.นิธิรัช อัมระรงค์, ด.ช.ศิริโรจน์ ชินนะ พร้อมตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกับวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ และวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดกระทง ประเภทสวยงาม (กระทงดอกไม้สด) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่งบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน โดยได้เข้าร่วมประกวดกระทง ที่จัดโดย วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) และเทศบาลเมืองไร่ขิง รวมถึงส่วนราชการต่างๆ ในงานประเพณีลอยกระทง "สีสันแห่งสายน้ำท่าจีน" ประจำปี ๒๕๕๗ ผลการแข่งขัน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกระทง "ประเภทสวยงาม"

 

กำหนดการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป
กำหนดการบรรพชาสามเณร
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ วัดสรรเพชร อำเถอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันระดับโรงเรียน

คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน ระดับเขตนครปฐม 2

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.