Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ประกาศ เรื่อง การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน


ประกาศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
(เพิ่มเติม)
รายละเอียด 
คลิกที่นี่

 

การแข่งขันกีฬา "4 สถาบัน สามพราน สัมพันธ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

                    เมื่อวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "4 สถาบัน สามพราน สัมพันธ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติ นายดิเรก สุวานิช นายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

 

ตารางสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2557

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ตารางสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2557‏
‏แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบแก้ตัว คลิกที่
ตารางสอบแก้ตัว 
คลิกที่

 

ประกาศ เรื่อง การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ คลิกที่นี่
รายชื่อ คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและประวัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
นักเรียนใหม่(ป.5 ปีการศึกษา 2558)
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและประวัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่
เว็บไซต์กรอกข้อมูลและประวัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.