Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ขอเลื่อนการกลับบ้านตามกำหนดรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน


alt
ขอเลื่อนการกลับบ้านตามกำหนดรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

เข็มตราสัญลักษณ์ 50 ปี พระราชทานกำเนิด ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
------------------------------
--------------------
  ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
ธยมศึกษา เขต 9
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้
างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด
ใบสมัคร

 

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนประจำประเทศมาเลเซีย

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ประกาศ รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนประจำประเทศมาเลเซีย

เพิ่มเติม files/Natthanan/recruit.pdf

 

ตารางเรียน Rosetta Stone

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ตารางเรียน Program Rosetta stone
ขอให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาดังกล่าว เพิ่มเติม files/Natthanan/Rosetta Stone.xls

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.