Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
------------------------------
--------------------
  ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
ธยมศึกษา เขต 9
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้
างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด
ใบสมัคร

 

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนประจำประเทศมาเลเซีย

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ประกาศ รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนประจำประเทศมาเลเซีย

เพิ่มเติม files/Natthanan/recruit.pdf

 

ตารางเรียน Rosetta Stone

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ตารางเรียน Program Rosetta stone
ขอให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาดังกล่าว เพิ่มเติม files/Natthanan/Rosetta Stone.xls

 

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในหัวข้อ “คุณธรรม ความรู้ คู่ความพอเพียง”

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในหัวข้อ “คุณธรรม ความรู้ คู่ความพอเพียง”
(โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)

ในวันที่ 9–13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสมุด โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ รวม 5 รายการ
files/Natthanan/Activities2(1).pdf

 

ค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp 2014

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชุปถัมภ์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล ค่ายภาษาอังกฤษ  Intensive English Camp 2014 สำหรับนักเรียน IEP ป.5/1  ป.6/1  ม.1/5 และ ม.2/5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันที่ 20-22 มิถุนายน และ 18-20 กรกฏาคม 2557 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท  อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

altalt


 

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.